oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a "Slavonska Ravnica" za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

on .

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 20. travnja 2018. godine objavljuje

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za

TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

 

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 20. travnja 2018. godine objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 07.05.2018. do 08.06.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.010.448,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.642,00 kn.

 

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

 

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti objavljeni termini održavanja.

 

TEKST NATJEČAJA:

1. LAG_natječaj_TO_1.1.4._LRS

 

OBRASCI:

2. Obrazac_A._Prijavni-obrazac

3. Obrazac_B._Poslovni_plan_opisni_dio

4. Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio

5. Obrazac_C._Izjava_o_veličini

6. Obrazac_D._EVPG_kalk_2018_web

 

PRILOZI:

7. Prilog_I._Dokumentacija_za_podnošenje_prijave_projekta

8. Prilog_II._Popis_poljoprivrednih_proizvoda_obuhvaćenih_Dodatkom_I._Ugovora_o_EU

9. Prilog_III._Vodič_za_korisnike_o_definiciji_malih_i_srednjih_poduzeća

10. Prilog_IV._Pojašnjenje_kriterija_odabira_projekata

11. Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Slavonska_Ravnica

12. Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

13. Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Slavonska_Ravnica

14. Prilog VIII. Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

15. Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_Slavonska_Ravnica

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.