oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Produljenje roka za prijavu krajnjih korisnika

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ – u sklopu projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne““, UP.02.1.1.05.0307 objavljuje produljenje Poziva za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Prijave se mogu podnijeti do 29.03.2019. godine.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području sljedećih Općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Sve informacije i dokumentaciju potrebnu za prijavu, možete pronaći u nastavku:

 Poziv za iskaz interesa

Obrazac za prijavu

Produljenje roka za prijavu krajnjih korisnika

 

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ – u sklopu projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne““, UP.02.1.1.05.0307 objavljuje produljenje Poziva za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Prijave se mogu podnijeti do 22.03.2019. godine.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području sljedećih Općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Sve informacije i dokumentaciju potrebnu za prijavu, možete pronaći u nastavku:

 Poziv za iskaz interesa

Obrazac za prijavu

Poziv krajnjim korisnicima

1703219250354

 

Pozivamo starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“ da se prijave kao krajnji korisnici u Program “Zaželi – Program zapošljavanja žena”.

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ – u sklopu projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne““, UP.02.1.1.05.0307 objavljuje Poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području sljedećih Općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Sve informacije i dokumentaciju potrebnu za prijavu, možete pronaći u nastavku:

Poziv za iskaz interesa

Obrazac za prijavu

Izmjene i dopune natječaja za zapošljavanje žena

1703219250354

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“,  objavljuje izmjenu i dopunu Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307 objavljenog na našim mrežnim stranicama 08.02.2019. godine. 

U natječaju se mijenja datum od kada se mogu podnositi prijave na natječaj, pa tako se natječaj sada podnosi od 13.02.2019. godine do 22.02.2019. godine. također, izmjene se vrše pod stavkom: "Prijavi na Oglas za prijem u radni odnos kandidatkinje su dužne priložiti" gdje se je navedeno da se svjedodžba o završenom obrazovanju ne mora priložiti ukoliko se ista ne posjeduje.  Isto tako, prijavitelji nisu obavezni dostaviti presliku osobne iskaznice. Sve ostale stavke ostaju ne promijenjene. 

Ukoliko je Vaša prijava poslana prije ove izmjene, ista će biti uzeta u razmatranje.


Izmjenjeni natječaj i potrebne obrasce možete pronaći ovdje:

Oglas za prijem u radni odnos

Izjava za obradu podataka

Izjava o osposobljavanju

Obrazac prijave na oglas

 

Natječaj za zapošljavanje žena

 1703219250354

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“,  raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307: 

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 Trajanje radnog odnosa: 23 (dvadeset i tri) mjeseca.

Broj radnica koji se traži: 55 radnica.

Mjesto rada: Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Gundinci, Općina Klakar, Općina Oprisavci, Općina Sikirevci, Općina Slavonski Šamac, Općina Velika Kopanica i Općina Vrpolje.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas za prijem u radni odnos dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,  putem pošte, u razdoblju od 08.02.2019. godine do 22.02.2019. godine u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos –  Projekt “OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne“, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ .

Više o samom natječaju i obaveznoj dokumentaciji, možete pronaći u nastavku

Oglas za prijem u radni odnos

Izjava o osposobljavanju

Izjava za obradu podataka

Obrazac za prijavu na oglas

 

Konačna rang lista za T.O. 1.1.4

1703219250354

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 06.02.2019. godine donosi Konačnu rang listu za T.O. 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava",  a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Podsjećamo da su prihvatljivi prijavitelji korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Na natječaj LAG-a pristiglo je ukupno 16 zahtjeva od čega će se financirati njih 12, a ukupna vrijednost  potpore iznosi 1.339.704 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.642,00 HRK. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.
U nastavku možete pronaći Konačnu rang listu.
 

Natječaj za prijem u radni odnos

 

posao ob

U sklopu mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticaja zapošljavanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje LAG „Slavonska Ravnica“ podnosi poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2019. godini, točnije Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i objavljuje: Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u nevladinom sektoru i organizaciji socijalnih partnera.

LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra više stručne spreme (VŠS) koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

Više o svemu možete pronaći  OVDJE

Natječaj za prijem u radni odnos

posao ob

Na temelju čl. 12. Zakona o radu («Narodne novine», br. 93/14 i 127/17), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.05.0307, od 14. prosinca 2018. godine, sklopljenog između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Upravljačko tijelo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda – Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje (OIB: 27870037694) i čl. 22. Statuta Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ te Odluke Upravnog odbora od 22. listopada 2018. godine, Upravni odbor Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ objavljuje:

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Lokalnoj Akcijskoj Grupi „Slavonska Ravnica“ na radno mjesto:

 1.KOORDINATORI ŽENA I KORISNIKA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 3 izvršitelj/ica (m/ž)

Koordinatori žena i korisnika zbog velikog broja žena i korisnika te teritorijalne udaljenosti 11 općina zaduženi su za motiviranje ciljne skupine i korisnika; za komunikaciju sa ženama, Centrom za socijalnu skrb i HZZom; sudjeluju u radu projektnog tima, kontroliraju, prate i izvještavaju o radu žena; sudjeluju u izradi rasporeda, distribuciji potrepština itd.

 

 2. VODITELJ/ICA PROJEKTA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 1. izvršitelj/ca (m/ž)

 Voditelj projekta je zadužen za provedbu i koordinaciju aktivnosti u projektu. Provodi poslove upravljanja i administriranja projekta, komuniciranja s Ugovornim tijelom, partnerima, priprema Izvješća o provedbi projekta.

 

3. POMOĆNIK/CA VODITELJA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 1. izvršitelj/ica (m/ž)

 Pomoćnik voditelja projekta pomaže Voditelju u svim poslovima, radi na upravljanju i administriranju projekta, u organizaciji i koordinaciji svih projektnih aktivnosti.

 

Više o samom natječaju, uvjetima i kriterijima možete pronaći u nastavku:

KOORDINATORI_-_ZAŽELI

VODITELJ_I_ZAMJENIK_-_ZAŽELI

 

Izmjene i dopune natječaja:

 KOORDINATORI_-_ZAŽELI_-_Izmjene_i_dopune

VODITELJ_I_ZAMJENIK_VODITELJA_-_ZAŽELI_-_Izmjene_i_dopune

 

Objavljena Odluka o financiranju projekta LAG-a "Slavonska Ravnica"- "OAZA"

a42a2aa6c7440291c38ba9adc5892a56 XL

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Zaželi – Program zapošljavanja žena” donijelo je Odluku o financiranju projekta “OAZA”, prijavitelja LAG-a "Slavonska Ravnica".

Projekt „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Vrijednost projekta iznosi 9.854.761,85 HRK, a provoditi će se na području općina Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja  
Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

 

 

Raspored održavanja radionica za T.O. 2.1.3

1703219250354

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" organizira informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 2.1.3 " Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvouključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Podsjećamo da su prihvatljivi korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 13.11.2018. do 14.12.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.526.812,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi iznosi od 25.000,00 EUR do najviše 31.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti s ukupnom vrijednosti projekta I javne potpore u iznosu od 100.000,00 EUR-a.

 

Radionica za sve zainteresirane, održat će se dana 05.11.2018. godine u prostorijama Općine Velika Kopanica s početkom u 13:00 sati.

OBJAVLJEN 2. LAG NATJEČAJ IZ LRS LAG-A “SLAVONSKA RAVNICA” TO 2.1.3 „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

Lokalna akcijska grupa (LAG) “Slavonska Ravnica” objavljuje dana 30. 
listopada 2018. godine 2. LAG Natječaj sukladno Lokalnoj razvojnoj 
strategiji LAG-a “Slavonska Ravnica” za TO 2.1.3 „Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. 
iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, 
odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja 
Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika 
Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 13.11.2018. do 14.12.2018. 
godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju 
iznosi 2.526.812,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 
iznosi od 25.000,00 EUR do najviše 31.000,00 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti s ukupnom vrijednosti projekta I javne potpore u 
iznosu od 100.000,00 EUR-a.

Sve ostale informacije možete pronaći u tekstu natječaja.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj 
LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti 
objavljeni termini održavanja.

Tekst natječaja

Obrazac A

Obrazac B

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa MZOIE

Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem ZJN

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.