oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Natječaj za prijem u radni odnos

on .

posao ob

 

 

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na određeno vrijeme na projektu

„OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.
RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

LAG-Slavonska Ravnica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.

Trajanje radnog odnosa: 15 (petnaest) mjeseci.

Broj radnica koji se traži: 1 radnica.

Mjesto rada: Općina Velika Kopanica, naselje Velika Kopanica.

Opis poslova:

- pomoć pri dostavi namirnica;

- pomoć pri održavanju čistoće stambenog prostora;

- pomoć pri pranju i glačanju rublja;

- ostale usluge u kući i okućnici;

- pomoć pri oblačenju i svlačenju;

- briga o higijeni i osobnom izgledu;

- pomoć u socijalnoj integraciji;

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava

pomagala i sl.);

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

- i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Sve potrebne informacije i ostalu dokumentaciju, možete pronaći u nastavku:

 

Oglas za prijem u radni odnos Velika Kopanica

Žene izjava o osposobljavanju

Žene izjava obrada podataka

Žene obrazac prijave na oglas

Oglas za prijem u radni odnos

on .

LAG-Slavonska Ravnica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.

-        Osobe koje se prijavljuju na Oglas za prijem u radni odnos dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,  putem pošte, u razdoblju od 04.11.2019. godine do 12.11.2019. godine od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos –  Projekt “OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne“, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.

Trajanje radnog odnosa: 16 (šesnaest) mjeseci.

Broj radnica koji se traži: 1 radnica.

Mjesto rada: Općina Vrpolje, naselje Stari Perkovci.

Opis poslova:

- pomoć pri dostavi namirnica;

- pomoć pri održavanju čistoće stambenog prostora;

- pomoć pri pranju i glačanju rublja;

- ostale usluge u kući i okućnici;

- pomoć pri oblačenju i svlačenju;

- briga o higijeni i osobnom izgledu;

- pomoć u socijalnoj integraciji;

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava

pomagala i sl.);

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

- i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Sve potrebne informacije i ostalu dokumentaciju, možete pronaći u nastavku.

Obrazac prijava na oglas žene

Oglas za prijem u radni odnos S Perkovci

Žene izjava o osposobljavanju LAG SR

Žene izjava obrada podataka LAG SR za prijavu

 

 

Konačna rang lista za TO 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

on .

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 12.06.2019. godine donosi Konačnu rang listu za TO 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji bili su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

 

Konačnu rang listu možete pronaći u nastavku.

_Konačna_rang_lista_za_T.O._2.1.3._

Prva izmjena i dopuna 4. LAG Natječaja za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

on .

LAG "Slavonska Ravnica" dana 07. lipnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Izmjene se vrše u tekstu natječaja gdje se pod naslovom 4. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, točka 4.1 Podnošenje prijave projekta, dio teksta natječaja mijenja i glasi: Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 10. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 10. srpnja 2019. godine na adresu:

LAG „Slavonska Ravnica“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje

Također, vrši se izmjena Obrasca A. Prijavnog obrasca, pod točkom III. KRITERIJ ODABIRA, podnaslov III.1 OSTVARENI BROJ BODOVA. Tablica se nadopunjuje upisanim kriterijima odabira.

TEKST NATJEČAJA

LAG natječaj TO 1.1.3 LRS LAG SR V2

OBRAZAC A. PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac A. Prijavni obrazac V2

Prva izmjena i dopuna 3. LAG Natječaja za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

on .

LAG "Slavonska Ravnica" dana 07. lipnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Vrši se potpuna izmjena Obrasca A. Prijavnog obrasca.

Izmjenjeni Obrazac A. Prijavni obrazac, možete preuzeti u nastavku.

OBRAZAC A.PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac A. Prijavni obrazac V2

 

Održavanje radionica za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. i T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljopr

on .

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" raspisala je dva nova natječaja:
    3. LAG natječaj iz LRS LAG-a za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.052.550,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 5.000,00 € do najviše 10.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.lag-slavonska-ravnica.hr/index.php/novosti/251-3-natjecaj-lag-a-za-t-o-1-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnost-poljoprivrednih-gospodarstava

   4. LAG natječaj za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima "  koji je sukladan TO 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.265.118,32 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 10.000,00 € do najviše 20.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.lag-slavonska-ravnica.hr/index.php/novosti/252-4-lag-natjecaj-za-t-o-1-1-3-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima

U nastavku možete preuzeti raspored održavanja radionica:

Održavanje radionica u Općinama

4. LAG natječaj za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima "

on .

Dana 24. svibnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje 4. LAG natječaj za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima "  koji je sukladan TO 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG-a koji obuhvaća općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.265.118,32 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 10.000,00 € do najviše 20.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Sve potrebne informacije možete pronaći u tekstu natječaja.

LAG natječaj TO 1.1.3 LRS LAG SR

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Kriteriji odabira

Prilog VII. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeÜa

 

3. Natječaj LAG-a za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“

on .

Dana 24. svibnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje 3. LAG natječaj iz LRS LAG-a za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG-a koji obuhvaća općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.052.550,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 5.000,00 € do najviše 10.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Sve potrebne informacije možete pronaći u tekstu natječaja.

LAG natječaj TO 1.1.1. LRS LAG SR

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji traktori

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. Uputa MZOIE

Prilog VIII. Kriteriji odabira projekata

STUDIJSKO PUTOVANJE U SV. MARTIN NA MURI- MEĐIMURJE

on .

56649330 2312002235747442 7132795047669399552 o

LAG "Slavonska Ravnica" organizirao je Studijsko putovanje u Sveti Martin na Muri od 26. - 28. ožujka 2019. godine. Na studijskom putovanju sudjelovali su članovi, zaposlenici i volonteri LAG-a. Tema putovanja su "Kratki lanci opskrbe" i koncept "0 kilometara" odnosno povezivanje lokalnih proizvođača hrane s najvećim turističkim objektom u Međimurju - Terme sv. Martin.
Kroz prezentacije i predavanja dobili smo informacije i upoznali se kako međusobno surađuju Hotel, restorani, OPG-ovi, Farme, Turistička zajednica, Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurja i drugi dionici. Svi oni, zajedno, razvijaju svoje ideje pretvarajući ih u projekte koji doprinose turističkom i općem razvoju toga kraja.

 

 OZNAČAVANJE MJERA 20

Održana uvodna konferencija projekta "OAZA"-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne

on .

oaza vodoravno2x

Dana 07. svibnja 2019. godine u Općini Vrpolje održana je uvodna konferencija projekta "OAZA"-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne.

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica", dok su partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod.

CILJ PROJEKTA:
Kroz zapošljavanje i edukaciju povećati konkurentnost 55 žena iz ciljane skupine na tržištu rada te doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i
kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području LAG Slavonska Ravnica.

CILJANA SKUPINA: Nezaposlene žene (55) niske obrazovne strukture, bez dovoljno znanja i kompetencija za uključivanje na tržište rada. Takvežene nerijetko imaju nisko samopouzdanje i motivaciju, što za posljedicu ima dugotrajnu nezaposlenost, nezainteresiranost za uključivanje udruštvena zbivanja u zajednici a sve to u konačnici vodi do porasta rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ovim projektom omogućit će imse uključivanje u tržište rada te osigurati prihodi koji će ublažiti rizik od siromaštva. Ujedno će ove žene biti aktivno uključene u lokalnuzajednicu kroz pružanje podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Kroz aktivnosti edukacije unaprijedit će svojekompetencije te i na taj način povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.

KRAJNJI KORISNICI: Osobe starije dobi i/ili osobe u nepovoljnom položaju (220) kojima će se kroz uključivanje u aktivnosti projekta povećati
kvaliteta života putem pomoći u održavanju kućanstva, osobne higijene, dostave namirnica i sl., ili pomoći u socijalnoj integraciji.
 
REZULTATI PROJEKTA:
1) 55 žena pripadnica ciljane skupine zaposleno na poslovima pružanja pomoći i podrške starijim osobama/osobama u nepovoljnom položaju na
području LAG SR;
2) 40 žena pripadnica ciljane skupine unaprijedilo svoje kompetencije kroz programe edukacije;
3) 220 krajnjih korisnika na području LAG SR koristi usluge potpore i podrške

Produljenje roka za prijavu krajnjih korisnika

on .

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ – u sklopu projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne““, UP.02.1.1.05.0307 objavljuje produljenje Poziva za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Prijave se mogu podnijeti do 29.03.2019. godine.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području sljedećih Općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Sve informacije i dokumentaciju potrebnu za prijavu, možete pronaći u nastavku:

 Poziv za iskaz interesa

Obrazac za prijavu

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.