oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Održavanje radionica za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

on .

 

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

 

Raspored radionica možete pronaći u nastavku:

 

Raspored radionica

5. LAG Natječaj za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

on .

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje

5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za

TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti objavljeni termini održavanja.

Tekst natječaja:

LAG natječaj TO 1.1.4. LRS 2020

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. EVPG kalk web

Prilozi i izjave:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog_II.Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog_III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira prijekata

Prilog_V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Slavonska Ravnica

Prilog_VI. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog_VII. Izjava o nepostojanju sukoba interesa LAG-a Slavonska Ravnica

Prilog VIII. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstva- https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vodi%C4%8D-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR.pdf

Prilog_IX. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka LAG-u Slavonska Ravnica

 

Natječaj za prijem u radni odnos

on .

LAG-Slavonska Ravnica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.

Trajanje radnog odnosa: 13 (trinaest) mjeseci.

Broj radnica koji se traži: 5 radnica.

Mjesto rada: Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Oprisavci, Općina Sikirevci i Općina  

                     Vrpolje

Opis poslova:

- pomoć pri dostavi namirnica;

- pomoć pri održavanju čistoće stambenog prostora;

- pomoć pri pranju i glačanju rublja;

- ostale usluge u kući i okućnici;

- pomoć pri oblačenju i svlačenju;

- briga o higijeni i osobnom izgledu;

- pomoć u socijalnoj integraciji;

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava

pomagala i sl.);

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

- i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Kandidatkinja mora ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost;
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje;
  • nezaposlena žena prijavljena u evidenciji HZZ-a, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice nacionalne manjine, beskućnice;
  • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Više o natječaju, kao i svu potrebnu dokumentaciju, možete pronaći u nastavku:

Oglas za prijem u radni odnos

Obrazac prijava na oglas

Izjava o osposobljavanju

Izjava obrada podataka

 

Konačna rang lista za T.O. 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"

on .

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 30.12.2019. godine donosi Konačnu rang listu zaTO 1.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan T.O 4.1.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji bili su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Konačnu rang listu možete pronaći u nastavku.

Konačna rang lista za T.O. 1.1.1

Natječaj za prijem u radni odnos

on .

posao ob

 

 

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na određeno vrijeme na projektu

„OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.
RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

LAG-Slavonska Ravnica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.

Trajanje radnog odnosa: 15 (petnaest) mjeseci.

Broj radnica koji se traži: 1 radnica.

Mjesto rada: Općina Velika Kopanica, naselje Velika Kopanica.

Opis poslova:

- pomoć pri dostavi namirnica;

- pomoć pri održavanju čistoće stambenog prostora;

- pomoć pri pranju i glačanju rublja;

- ostale usluge u kući i okućnici;

- pomoć pri oblačenju i svlačenju;

- briga o higijeni i osobnom izgledu;

- pomoć u socijalnoj integraciji;

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava

pomagala i sl.);

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

- i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Sve potrebne informacije i ostalu dokumentaciju, možete pronaći u nastavku:

 

Oglas za prijem u radni odnos Velika Kopanica

Žene izjava o osposobljavanju

Žene izjava obrada podataka

Žene obrazac prijave na oglas

Oglas za prijem u radni odnos

on .

LAG-Slavonska Ravnica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.

-        Osobe koje se prijavljuju na Oglas za prijem u radni odnos dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,  putem pošte, u razdoblju od 04.11.2019. godine do 12.11.2019. godine od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos –  Projekt “OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne“, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.

Trajanje radnog odnosa: 16 (šesnaest) mjeseci.

Broj radnica koji se traži: 1 radnica.

Mjesto rada: Općina Vrpolje, naselje Stari Perkovci.

Opis poslova:

- pomoć pri dostavi namirnica;

- pomoć pri održavanju čistoće stambenog prostora;

- pomoć pri pranju i glačanju rublja;

- ostale usluge u kući i okućnici;

- pomoć pri oblačenju i svlačenju;

- briga o higijeni i osobnom izgledu;

- pomoć u socijalnoj integraciji;

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava

pomagala i sl.);

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

- i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Sve potrebne informacije i ostalu dokumentaciju, možete pronaći u nastavku.

Obrazac prijava na oglas žene

Oglas za prijem u radni odnos S Perkovci

Žene izjava o osposobljavanju LAG SR

Žene izjava obrada podataka LAG SR za prijavu

 

 

Konačna rang lista za TO 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

on .

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 12.06.2019. godine donosi Konačnu rang listu za TO 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji bili su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

 

Konačnu rang listu možete pronaći u nastavku.

_Konačna_rang_lista_za_T.O._2.1.3._

Prva izmjena i dopuna 4. LAG Natječaja za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

on .

LAG "Slavonska Ravnica" dana 07. lipnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Izmjene se vrše u tekstu natječaja gdje se pod naslovom 4. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, točka 4.1 Podnošenje prijave projekta, dio teksta natječaja mijenja i glasi: Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 10. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 10. srpnja 2019. godine na adresu:

LAG „Slavonska Ravnica“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje

Također, vrši se izmjena Obrasca A. Prijavnog obrasca, pod točkom III. KRITERIJ ODABIRA, podnaslov III.1 OSTVARENI BROJ BODOVA. Tablica se nadopunjuje upisanim kriterijima odabira.

TEKST NATJEČAJA

LAG natječaj TO 1.1.3 LRS LAG SR V2

OBRAZAC A. PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac A. Prijavni obrazac V2

Prva izmjena i dopuna 3. LAG Natječaja za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

on .

LAG "Slavonska Ravnica" dana 07. lipnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Vrši se potpuna izmjena Obrasca A. Prijavnog obrasca.

Izmjenjeni Obrazac A. Prijavni obrazac, možete preuzeti u nastavku.

OBRAZAC A.PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac A. Prijavni obrazac V2

 

Održavanje radionica za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. i T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljopr

on .

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" raspisala je dva nova natječaja:
    3. LAG natječaj iz LRS LAG-a za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.052.550,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 5.000,00 € do najviše 10.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.lag-slavonska-ravnica.hr/index.php/novosti/251-3-natjecaj-lag-a-za-t-o-1-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnost-poljoprivrednih-gospodarstava

   4. LAG natječaj za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima "  koji je sukladan TO 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.265.118,32 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 10.000,00 € do najviše 20.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

http://www.lag-slavonska-ravnica.hr/index.php/novosti/252-4-lag-natjecaj-za-t-o-1-1-3-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima

U nastavku možete preuzeti raspored održavanja radionica:

Održavanje radionica u Općinama

Sudionici projekta „OPGenije“ iz LAG-a „Slavonska ravnica“ posjetili Južni Tirol kao primjer dobre prakse

on .

U svrhu provedbe projekta „OPGenije“ koji je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ održan je put u Južni Tirol za sve polaznike.
Nositelj projekta je LAG Zapadna Slavonija, a provodi se u partnerstvu s LAG-om Posavina, LAG-om Slavonska Ravnica i LAG-om Zeleni Trokut. U ovaj projekt uključeno je 30 dugotrajno nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina koji će kroz obrazovanje smjerom „Agroturistički tehničar“ te provedbom edukacija Digitalni marketing i Poslovni plan za poljoprivrednike ojačati svoja stručna znanja i unaprijediti postojeće vještine. Kako bi se cilj što učinkovitije ostvario, LAG Zapadna Slavonija zajedno s partnerima LAG-om Slavonska Ravnica i drugim organizirao je put u Južni Tirol, kao primjer dobre prakse . Polaznici su imali priliku vidjeti mnoštvo realiziranih projekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i čuti zanimljive i korisne informacije koje će i sami moći primjenjivati. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavljaju ekonomsku i društvenu okosnicu Južnog Tirola. Pritisnuta malim posjedima na kojima su mogla obrađivati zemlju, rješenja su pronalazila u inovativnosti i međusobnom povezivanju, koje je danas dovelo do najbolje umreženog sustava poljoprivredne proizvodnje na koje se može naići. Vizijom i prepoznavanjem potencijala krajobraza i klime oblikovali su područje koje obilaze posjetitelji iz čitavog svijeta u potrazi za jedinstvenim spojem djelovanja čovjeka i prirode.
Južni Tirol je područje je na sjeveroistoku Italije koje graniči s Austrijom i Švicarskom. Povijesno, društveno i kulturno gledajući, priroda pokrajine i njezinih stanovnika poticala je stvaranje geografskog klastera, gdje su se ljudi i institucije morali zajednički razvijati i biti inovativni kako bi preživjeli. Ekonomski gledano, diverzifikacija prihoda od 8000 obiteljskih farmi koje pripadaju LINSA sustavu (mreža za učenje i inovacije u području održive poljoprivrede) iznimno su doprinijeli kvaliteti i mogućnosti prilagodbe mreže na sve uvjete, kako bi postali najinovativnija regija svijeta u području održive poljoprivrede. U današnje vrijeme obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Južnome Tirolu usko su vezana uz svoju tradiciju i kulturu. U isto vrijeme su izuzetni inovatori, stvaratelji dugoročnih vrijednosti, što čini ovaj sustav jedinstvenim u svijetu. Prihvaćaju najnovije mehanizme skladištenja, kao i metode marketinga, te primjenjuju nove ideje kako bi djelovali efikasno i u skladu s novim poljoprivrednim trendovima.
Neki od sadržaja bili su posjet Laimburgu, Istraživačkom centru za poljoprivredu i šumarstvo, posjet obiteljskom gospodarstvu za proizvodnju vina i rakije, obilazak visoko intenzivnih nasada jabuka, posjet obiteljskom gospodarstvu za izradu vunenih proizvoda, obiteljskom gospodarstvu za uzgoj stoke i proizvodnju sira, posjet proizvođačkoj organizaciji VOG – sektor voća i povrća, posjet voćarskoj zadruzi u sastavu VOG-a i dr.
Prezentaciju o Južnome Tirolu i provođenju LEADER programa predstavili su nam predstavnici LAG-a BZG ÜU i upravljačko tijelo Provincije Južni Tirol.
Put je trajao od 14.05. – 18.05.2019.

 

 

Više članaka ...

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.