oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Prijavljen projekt Zaželi

on .

 
           Brodsko-posavska županija (BPŽ), na čijem području se nalazi LAG Slavonska Ravnica (LAG SR), prema statistici HZZ-a u 2017. g. bilježi nezaposlenost od ukupno 8545 osoba, od čega čak 5207 žena (60,9%). BPŽ se, uslijed nepovoljne gospodarske situacije, suočava i s trendom ubrzanog iseljavanja, osobito mladih obitelji, što dovodi do situacije u kojoj sve više prevladavaju staračka domaćinstva koja često nemaju odgovarajuću skrb. Osobito su ugrožene one kategorije stanovnika kojima je potrebna pomoć i podrška u obavljanju svakodnevnih poslova ali i u uključivanju u život zajednice.
           Prepoznavši navedene probleme, Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" u suradnji sa HZZ-om i CZSS-om, kao i sa Općinama u sastavu LAG-a, odlučila je prijaviti se na projekt Zaželi. 
 
Kroz projekt se planira zapošljavanje 55 žena, te 5 voditelja i koordinatora projekta, a sve u cilju da se kroz zapošljavanje i edukaciju poveća konkurentnost 55 žena na tržištu rada te doprinese povećanju socijalne uključenosti i kvalitete života starijih osoba na području LAG-a, odnosno 220 krajnjih korisnika.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi  9.878.820,00 kn, a provodit će se kroz 30 mjeseci u svim Općinama koje su u sastavu LAG-a (Vrpolje, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Donji Andrijevci, Garčin, Bukovlje, Oprisavci, Klakar, Gornja Vrba).
 
 
                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.