oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Podmjera 17.1. osiguranje usjeva, životinja i biljaka

on .

Bakini savjeti Biolosko dinamicna poljoprivreda

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (u daljnjem tekstu: Podmjera 17.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 29/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina – www.nn.hr, Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – www.apprrr.hr.

Svrha natječaja je dodjela potpore za prihvatljive troškove.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu.

Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Pozivamo sve potencijalne korisnke kojima je potrebna pomoć kod prijave na ovu podmjeru da nam se obrate na adresu: Trg dr. franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje ili na broj telefona 035/451-094.

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.