oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Prva izmjena i dopuna 1. LAG natječaja za T.O. 1.1.4.

on .

Lag "Slavonska Ravnica" dana 03. svibnja 2018. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Izmjene se vrše u tekstu natječaja gdje se pod naslovom 4. ADMINISTRATIVNA KONTROLA, podnaslov 4.1. dio teksta natječaja mjenja (nadopunjava) i glasi: 

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

  • Naziv ovog Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- NE OTVARATI

Također, izmjene se vrše i u Obarscu B poslovni plan tablični dio u kartici 1. Akcijski i financijski plan, stupac D. Tekst se mjenja i glasi: "Iznos ukupnih troškova ne smije biti manji od 111.642,00 kn".

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG natječaj TO 1.1.4. LRS_prva izmjena

IZMJENJENI OBRAZAC 

 Obrazac B. Poslovni plan tablični dio_prva izmjena

 

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.