oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

JAVNI POZIV

on .

43419299 1859441950839996 8812477197160808448 n

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018.) Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija objavljuje:


JAVNI POZIV
za pohađanje verificiranog programa 
obrazovanja odraslih osoba

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci s područja Brodsko-posavske županije, Sisačko-moslavačke i Požeško- slavonske županije da dostave prijave za pohađanje programa obrazovanja za „Agroturističkog tehničara“ ili „Općeg poljoprivrednog tehničara“ kojeg provodi Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija u sklopu projekta OPGenije.

• Broj sudionika/polaznika: 30
• Mjesto održavanja osposobljavanja: Nova Gradiška, Velika Kopanica, Novska i Brodski Stupnik
• Trajanje osposobljavanja: ovisi o izboru osposobljavanja

Ciljana skupina su:

• dugotrajno nezaposlene osobe
• Mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci
• Osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci

Prijavi je potrebno priložiti:
1. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
2. potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
3. presliku osobne iskaznice
4. presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave
5. Popunjena izjava da osoba koja se prijavljuje nije redovit učenik ili student, da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao.
Prijave se dostavljaju u roku od jedanaest (11) dana od dana objave Javnog poziva i dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija, M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba – ne otvaraj“ isključivo putem pošte (preporučeno).

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 035/330-102.
Ovaj će se Javni poziv objaviti će se i na Slavonija, www.lagzs.hr, te na internetskim stranicama partnera na projektu (LAG Posavina, www.lag-posavina.hr, LAG Slavonska ravnica, www.lag-slavonska-ravnica.hr, LAG Zeleni trokut, www.lag-zelenitrokut.com. 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
Obavijest o odabiru kandidati će dobiti u zakonskom roku.

Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.