oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

OBJAVLJEN 2. LAG NATJEČAJ IZ LRS LAG-A “SLAVONSKA RAVNICA” TO 2.1.3 „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

on .

Lokalna akcijska grupa (LAG) “Slavonska Ravnica” objavljuje dana 30. 
listopada 2018. godine 2. LAG Natječaj sukladno Lokalnoj razvojnoj 
strategiji LAG-a “Slavonska Ravnica” za TO 2.1.3 „Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. 
iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, 
odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja 
Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika 
Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 13.11.2018. do 14.12.2018. 
godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju 
iznosi 2.526.812,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 
iznosi od 25.000,00 EUR do najviše 31.000,00 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti s ukupnom vrijednosti projekta I javne potpore u 
iznosu od 100.000,00 EUR-a.

Sve ostale informacije možete pronaći u tekstu natječaja.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj 
LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti 
objavljeni termini održavanja.

Tekst natječaja

Obrazac A

Obrazac B

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa MZOIE

Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem ZJN

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.