oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Prva promjena LRS LAG-a "Slavonska Ravnica"

on .

Skupština LAG-a "Slavonska Ravnica" donijela je, na svojoj 9. sjednici održanoj 17.07.2018. godine,Odluku o  prvoj promjeni LRS LAG-a koja je  28. rujna 2018. godine potvrđena od nadležnog tijela i prihvaćena izdavanjem  Odluke  sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika.

Cilj promjene bila je izmjena Tipova operacija, kao i izmjena alokacije za neke od Tipova operacija.

Između ostalog, povećana je alokacija za prethodno raspisani Tip operacije 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" te ukupan iznos raspoloživih sredstava se mjenja sa  1.010.448,00 HRK na 1.674.630,00 HRK.

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.