oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Natječaj za prijem u radni odnos

on .

 

posao ob

U sklopu mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticaja zapošljavanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje LAG „Slavonska Ravnica“ podnosi poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2019. godini, točnije Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i objavljuje: Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u nevladinom sektoru i organizaciji socijalnih partnera.

LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra više stručne spreme (VŠS) koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

Više o svemu možete pronaći  OVDJE

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.