oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Prva izmjena i dopuna 4. LAG Natječaja za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

on .

LAG "Slavonska Ravnica" dana 07. lipnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Izmjene se vrše u tekstu natječaja gdje se pod naslovom 4. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, točka 4.1 Podnošenje prijave projekta, dio teksta natječaja mijenja i glasi: Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 10. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 10. srpnja 2019. godine na adresu:

LAG „Slavonska Ravnica“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje

Također, vrši se izmjena Obrasca A. Prijavnog obrasca, pod točkom III. KRITERIJ ODABIRA, podnaslov III.1 OSTVARENI BROJ BODOVA. Tablica se nadopunjuje upisanim kriterijima odabira.

TEKST NATJEČAJA

LAG natječaj TO 1.1.3 LRS LAG SR V2

OBRAZAC A. PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac A. Prijavni obrazac V2

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.