oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Prva izmjena i dopuna 6. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

on .

LAG "Slavonska Ravnica" dana 18. rujna 2020. godine objavljuje prvu izmjena i dopuna 6. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i da se više detalja može pronaći dolje u dokumentu.

Na temelju Točke 3., podtočke 3.6. Natječaja za provedbu TO 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ objavljenog na mrežnim stranicama LAG-a „Slavonska Ravnica“ i Odluke o Izmjeni i dopuni 6. LAG Natječaja Ur.br.2178/20-01/230 od 18. rujna 2020. godine, dana 27. srpnja 2020. godine Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje
 
 
1. IZMJENU NATJEČAJA
 
za provedbu TO 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 1. Izmjene se vrše u tekstu natječaja „ Na temelju članka 7. stavka 1. točke d) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019 ; u daljnjem tekstu:Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje“ te sada glasi „ Na temelju članka 7. stavka 1. točke d) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019 i 37/20 u daljnjem tekstu:Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje“
 
2. Izmjene se vrše u tekstu natječaja „Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 11.08.2020. godine od 00:00 sati, a najkasnije do 18.09.2020.godine do 23:59 sati“ mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i sada glasi:  
 
Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 11.08.2020. godine od 00:00 sati, a najkasnije do 30.10.2020.godine do 23:59 sati.
 
 
U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Tekst izmjene natječaja

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.