Greška
  • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

CLLD

Od LEADER-a do CLLD-a

"Lokalni razvoj vođen zajednicom" (u nastavku: CLLD) novi je alat europske kohezijske politike koji u programskom razdoblju 2014.-2020. podupire povezivanje lokalnog ruralnog, urbanog i peri-urbanog razvoja. CLLD je pristup koji upotpunjuje druge potpore lokalnom razvoju, a prakticirat će se na sub-regionalnoj razini.

Koncept CLLD-a zasniva se na dobrom iskustvu ostvarenom provedbom   pristupa LEADER u razdoblju od 1991. do danas. U ranom razdoblju svoje primjene LEADER je bio inicijativa kroz koju je Europska komisija ohrabrivala lokalne zajednice u ruralnim područjima na povezivanje u partnerstva koja će zajedno oblikovati i provoditi razvoj svoje sub-regije.

LEADER se brzo razvijao i širio, zrelost je dostigao do 2006., a u razdoblju 2007.-2013. postao je sastavnim dijelom politike ruralnog razvoja koji se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u nastavku: Poljoprivredni fond).

U više od dvadeset godina praktične provedbe LEADER se dokazao kao učinkovit model lokalnog razvoja koji je potaknuo zanimanje razvojnih dionika ne samo u ruralnim, nego i u urbanim i obalnim područjima. Na tom tragu javila se zamisao o potpunijem korištenju sveukupnog potencijala LEADER-a u složenoj integraciji lokalnih potreba i rješenja sadržanih u lokalnoj razvojnoj strategiji (LRS). Zadovoljenje različitih lokalnih potreba takvog integralnog pristupa omogućilo bi se financiranjem iz više fondova, ne samo iz Poljoprivrednog fonda.

U novom kontekstu financiranja iz više fondova EU, pristup LEADER, u značenju "poveznice među aktivnostima ruralne ekonomije" prerasta u "lokalni razvoj vođen zajednicom".

U programskom razdoblju 2014.-2020. LEADER ostaje obvezni dio programa ruralnog razvoja koji se financira iz Poljoprivrednog fonda, ali moguće je i korištenje potpore Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Europskog pomorskog i ribarskog fonda.

Korištenje različitih fondova omogućilo bi integralni lokalni razvoj koji se istovremeno odvija na više prioritetnih područja, usmjeren je prema   jasnim i međusobno usklađenim ciljevima, a zahtijeva djelotvornu koordinaciju   i   poštivanje novih pravila   određenih "Zajedničkim strateškim okvirom".

CLLD je metoda koja na lokalnoj razini uključuje partnere - predstavnike civilnog društva i lokalnih ekonomskih struktura, u kreiranje i provedbu LRS-a koja će njihovim područjima omogućiti pomak prema održivijoj budućnosti. To je snažan alat koji bi, posebno u razdobljima krize, trebao pokazati da su lokalne zajednice sposobne poduzimati pametne, održive i uključive korake na različitim područjima gospodarskog razvoja u skladu s usmjerenjima Strategije 2020.

CLLD je:

  • fokusiran na određeno sub-regionalno područje
  • vođen zajednicom, odnosno lokalnom akcijskom grupom (LAG) u kojoj su zastupnici lokalnih javnih i privatnih društveno-gospodarskih interesa te u kojoj pri donošenju odluka ni javna vlast niti ijedna pojedinačna interesna skupina ne smije imati više od 49% glasačkih prava
  • provodi se temeljem integralne i višesektorske područno utemeljene lokalne razvojne strategije

Kako bi olakšala provedbu CLLD-a u različitim sub-regionalnim uvjetima, Europska komisija je, uz novu politiku i set propisa, objavila i vodiče za različite kategorije dionika ruralnog razvoja. Zajednički Vodič četiri europske opće uprave7 donosi praktične alate i sugestije za lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Također, potiče   gradove   i organizacije koje se bave društvenim pitanjima na upoznavanje pristupa CLLD koji bi im mogao pomoći u ostvarenju određenih ciljeva i oslikava mogućnosti Europskog socijalnog fonda i Europskog regionalnog razvojnog fonda u okviru CLLD-a.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA (LRS)

Strategija mora služiti lokalnim potrebama. I Europski sud procjenitelja7 i Komisija naglašavaju kako je upravo to suština CLLD-a. Međutim, sigurno je i da treba postići koherentnost između lokalnih strategija i onih na nacionalnoj, regionalnoj i/ili sub-regionalnoj razini. To znači da specifične ciljeve i prioritete treba odrediti na lokalnoj razini kao odgovor na lokalne potrebe, ali konzistentno programskim ciljevima.