Greška
 • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

Konačna rang lista za T.O. 2.1.3.

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" donosi Konačnu rang listu za T.O 2.1.3 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  T.O. 7.4.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji bili su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Konačnu rang listu možete pronaći u nastavku.

 

Konačna rang lista

 

Konačna rang lista za T.O. 1.1.4

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" na sjednici Upravnog odbora održanoj 25.09.2020. godine donosi Konačnu rang listu za TO 1.1.4 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan T.O. 6.3.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji bili su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Konačnu rang listu možete pronaći u nastavku.

 

Konačna rang lista za T.O. 1.1.4

Natječaj za prijem u radni odnos

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje na temelju čl. 22. Statuta Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ te Odluke Upravnog odbora od 13. svibnja 2020. godine, Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ objavljuje:

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Lokalnoj Akcijskoj Grupi „Slavonska Ravnica“ na radno mjesto:

KOORDINATOR ŽENA I KORISNIKA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 1 izvršitelj/ica (m/ž)

 

Koordinator žena i korisnika zbog velikog broja žena i korisnika te teritorijalne udaljenosti 11 općina zadužen je za motiviranje ciljne skupine i korisnika; za komunikaciju sa ženama, Centrom za socijalnu skrb i HZZom; sudjeluje u radu projektnog tima, kontroliraju, praćenju i izvještavanju o radu žena; sudjeluje u izradi rasporeda, distribuciji potrepština itd.

Više o natječaju možete pronaći u nastavku:

Oglas za posao

OGLASZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OGLASZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na određeno vrijeme naprojektu„OAZA-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307.RADNICA ZA POTPORUI PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

LAG-Slavonska Ravnica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova naprojektu „OAZA-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„UP.02.1.1.05.0307.

Trajanje radnog odnosa:5(pet) mjeseci.

Broj radnicakoji se traži: 13radnica.

Mjesto rada:Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Gundinci, Općina Klakar, Općina Oprisavci, Općina Sikirevci, Općina Slavonski Šamac, Općina Velika Kopanica i Općina Vrpolje.

Opis poslova:

 • -pomoć pri dostavinamirnica;
 • -pomoć pri održavanjučistoće stambenog prostora;-pomoć pri pranjui glačanjurublja;-ostale usluge u kući i okućnici;
 • -pomoć pri oblačenju i svlačenju;-briga o higijeni i osobnom izgledu;
 • -pomoć u socijalnoj integraciji;-posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
 • -pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;-pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
 • -i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Kandidatkinjamora ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost;najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje;
 • nezaposlenaženaprijavljenau evidenciji HZZ-a, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice nacionalne manjine, beskućnice;
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Kandidatkinjajeobveznaprije potpisivanja Ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko ispunjava koji od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak(npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Od kandidatkinjese očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

Prijavi na Oglas za prijem u radni odnoskandidatkinjesu dužne(obvezne)priložiti:

 • preslika osobne iskaznice;preslika dokaza o završenoj školi;
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti;
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Trajanje radnog odnosa petmjeseciuz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatkinjomprijavljenomna natječaj.Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka, može se dobiti u LAG-u „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje, radnim danom od 10:00 do 12:00 sati ili na Internet stranicama LAG-a „Slavonska Ravnica“ www.lag-slavonska-ravnica.hr.

NAČIN PRIJAVE NA OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

-Osobe koje se prijavljuju na Oglas za prijem u radni odnosdužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,putem pošte,od dana objave oglasana oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenojomotnici,s naznakom:„Za oglas za prijem u radni odnosProjekt “OAZA Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne“, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Radnica za potporui podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“.

 

Izjava obrada podataka

Obrazac prijava na oglas

 

 

Pitanja i odgovori za T.O. 1.1.4

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 06.02.2020. godine objavljuje dokument pod nazivom "PITANJA i ODGOVORI 1" a koji se odnosi na objavljeni natječaj LAG-a za tip operacije 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Pitanja i odgovori 1

 

Prva izmjena i dopuna 6. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

LAG "Slavonska Ravnica" dana 18. rujna 2020. godine objavljuje prvu izmjena i dopuna 6. LAG Natječaja za provedbu T.O. 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i da se više detalja može pronaći dolje u dokumentu.

Na temelju Točke 3., podtočke 3.6. Natječaja za provedbu TO 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ objavljenog na mrežnim stranicama LAG-a „Slavonska Ravnica“ i Odluke o Izmjeni i dopuni 6. LAG Natječaja Ur.br.2178/20-01/230 od 18. rujna 2020. godine, dana 27. srpnja 2020. godine Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje
 
 
1. IZMJENU NATJEČAJA
 
za provedbu TO 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 1. Izmjene se vrše u tekstu natječaja „ Na temelju članka 7. stavka 1. točke d) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019 ; u daljnjem tekstu:Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje“ te sada glasi „ Na temelju članka 7. stavka 1. točke d) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019 i 37/20 u daljnjem tekstu:Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje“
 
2. Izmjene se vrše u tekstu natječaja „Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 11.08.2020. godine od 00:00 sati, a najkasnije do 18.09.2020.godine do 23:59 sati“ mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i sada glasi:  
 
Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 11.08.2020. godine od 00:00 sati, a najkasnije do 30.10.2020.godine do 23:59 sati.
 
 
U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Tekst izmjene natječaja

Prva izmjena i dopuna 5. LAG Natječaja za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

LAG "Slavonska Ravnica" dana 30. siječnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.4 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

-Izmjene se vrše u tekstu natječaja pod naslovom 3 OPĆI ZAHTJEVI POSTUPKA ODABIRA PROJEKATA, točka 3.3. Kriteriji odabira projekata, kod kriterija odabira br. 2 „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)“ u potpunosti se briše fusnota br. 9 Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10%, a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju. Više detalja o istom nalazi se u obrazloženju poslovnog plana. Molimo Vas da obratite pozornost da se fusnota 9 sada nalazi na drugom dijelu teksta natječaja te se na nju ne primjenjuje navedena izmjena.

-Izmjene natječaja vrše se u Obrascu B-poslovni plan opisni dio, naslov I.2 PODATCI O PROJEKTU, točka 10. „Ukoliko ste si dodijelili bodove na temelju kriterija br. 3 „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ (obrazložite koje aktivnosti i koji iznosi se uklapaju u uvjet „najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu su aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“) se mijenja te sada glasi: „Ukoliko ste si dodijelili bodove na temelju kriterija br. 3 „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ (obrazložite koje aktivnosti i koji iznosi se odnose na obnovljive izvore i/ili uštedu energije).

-Izmjene natječaja vrše se u Obrascu B-poslovni plan tablični dio. U objašnjenju ispod tablice koje je označeno zvijezdicom i zelenom bojom tekst *Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.

Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:

- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje. Ukoliko je u poslovnom planu navedena aktivnost kupnje i/ili ugradnje samo solarnog sustava, vrijednost navedenog se uzima za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“. Ukoliko su u poslovnom planu kao aktivnosti navedene kupnja električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje, kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, vrijednost električnog pastira i solarnog sustava za njegovo napajanje kao i vrijednost pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, uzimaju se za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“)    

- kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

- kupnja i/ili ugradnja sustava na grijanja na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva)

Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, korisnik tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira br.3.

Ukoliko je u poslovnom planu naznačena kupnja više komada nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili više komada nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“, uzimaju se vrijednosti sve navedene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

se mijenja i glasi *Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije.Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:

- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje.

- kupnja i/ili ugradnja dizalica topline isključivo za građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

- kupnja i/ili ugradnja sustava na grijanja na biomasu za potrebe grijanja građevina (objekata) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (npr. plastenici/staklenici, objekt za proizvodnju gljiva)

Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

Izmijenjeni natječaj te obrasce i priloge, možete pronaći u nastavku:

LAG natječaj TO 1.1.4. LRS 2020 V2

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio V2

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio V2

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira prijekata V2

 

Objavljen 6. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa dana 27.07.2020. godine objavljuje 6. LAG Natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa ukupna sredstva po ovom Natječaju su 1.377.874,50 HRK dok je najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 31.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta i javne potpore ne smije biti veća od 100.000 EUR u kunskoj

protuvrijednosti.

Obuhvat LAG područja (JLS):

Općine: : Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Zahtjevi za potporu podnose se od 11. kolovoza 2020. godine od 00:00 sati, a najkasnije do 18. rujna 2020. godine do 23:59 sati.

 

Održavanje radionica za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

 

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

 

Raspored radionica možete pronaći u nastavku:

 

Raspored radionica

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Lokalnoj Akcijskoj Grupi „Slavonska Ravnica“ na radno mjesto:

1. KOORDINATOR ŽENA I KORISNIKA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 1 izvršitelj/ica (m/ž)

Koordinator žena i korisnika zbog velikog broja žena i korisnika te teritorijalne udaljenosti 11 općina zadužen je za motiviranje ciljne skupine i korisnika; za komunikaciju sa ženama, Centrom za socijalnu skrb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje; sudjeluje u radu projektnog tima, kontroliranju, praćenju i izvještavanju o radu žena; sudjeluje u izradi rasporeda rada žena, distribuciji potrepština itd.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te slijedeće posebne uvjete:

 • - viša stručna sprema / stručni prvostupnik/ca;
 • - poznavanje rada na računalu;
 • - vozačka dozvola «B» kategorije;
 • - poželjno posjedovanje osobnog automobila.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti:

 • - životopis;
 • - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
 • - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • - uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđena presuda (može i e-uvjerenje);
 • - potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz da se osoba vodi u evidenciji kao nezaposlena (može i e-potvrda).

Trajanje radnog odnosa: osoba se zapošljava na određeno vrijeme, odnosno dok traje obveza za istim projektom koji će se definirati Ugovorom o radu.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom koji to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Slanjem prijave na ovaj oglas kandidati daju privolu kojom dopuštaju korištenje i obradu osobnih podataka u svrhu obrade natječaja i zapošljavanja sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobni podataka (GDPR).

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz oglasa pristupit će provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja (intervju), smatra se da je povukao prijavu za oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.

O vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidati će bit obavješteni telefonski ili putem e-maila najkasnije 2 dana prije održavanja prethodne provjere.

Pisane prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ (www.lag-sr.com ), a najkasnije do 14. srpnja 2020. godine na adresu:

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“

Trg dr. Franje Tuđmana 1,

35 210 Vrpolje

s naznakom:

«ZA OGLAS – KORDINATOR ŽENA I KORISNIKA - «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne»

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Oglasa u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Lokalnoj Akcijskog Grupi „Slavonska Ravnica“ ili putem telefona: 035/451 - 094.

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“ zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Tekst Oglasa

5. LAG Natječaj za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje

5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za

TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti objavljeni termini održavanja.

Tekst natječaja:

LAG natječaj TO 1.1.4. LRS 2020

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. EVPG kalk web

Prilozi i izjave:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog_II.Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog_III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira prijekata

Prilog_V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Slavonska Ravnica

Prilog_VI. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog_VII. Izjava o nepostojanju sukoba interesa LAG-a Slavonska Ravnica

Prilog VIII. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstva- https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vodi%C4%8D-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR.pdf

Prilog_IX. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka LAG-u Slavonska Ravnica

 

Više članaka ...

 1. Natječaj za prijem u radni odnos
 2. Konačna rang lista za T.O. 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"
 3. DOVRŠENA JE IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A „SLAVONSKA RAVNICA“
 4. Natječaj za prijem u radni odnos
 5. Oglas za prijem u radni odnos
 6. Konačna rang lista za TO 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
 7. Prva izmjena i dopuna 4. LAG Natječaja za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“
 8. Prva izmjena i dopuna 3. LAG Natječaja za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
 9. Održavanje radionica za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. i T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljopr
 10. Sudionici projekta „OPGenije“ iz LAG-a „Slavonska ravnica“ posjetili Južni Tirol kao primjer dobre prakse
 11. 4. LAG natječaj za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima "
 12. 3. Natječaj LAG-a za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“
 13. STUDIJSKO PUTOVANJE U SV. MARTIN NA MURI- MEĐIMURJE
 14. Održana uvodna konferencija projekta "OAZA"-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne
 15. Produljenje roka za prijavu krajnjih korisnika
 16. Javni poziv za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba
 17. Javni poziv za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba
 18. Javni poziv za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba
 19. Javni poziv za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba
 20. Javni poziv za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba