Greška
  • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

DOVRŠENA JE IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A „SLAVONSKA RAVNICA“

Lokalna razvojna strategija zajedno sa prilozima, jednoglasno je usvojena na Skupštini LAG-a, dana 01. travnja 2016. godine.
Strategija razvitka LAG-a „Slavonska Ravnica“  temeljni je razvojni dokument za ruralni razvoj cjelokupnog područja LAG-a. Dokument je usklađen s LEADER/CLLD pristupom kao temeljnim djelovanjem LAG-a, te obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela. Provedba Strategije rezultirat će poboljšanjem ruralnih životnih i radnih uvjeta, povećanjem prihoda, očuvanju prostora i diversifikaciji gospodarskih aktivnosti.

Strategija V3

               Strategija

D 1. Popis naselja u LAG-u SR_V2-F

D 2. NATURA 2000 u LAG-u SR

D 3. SC1 LRS LAG-a SR_V3

D 4. SC2 LRS LAG-a SR_V3

D 5. SC1 LRS LAG-a SR_V3

Napomena:
Ova strategija (V3/I2) predstavlja drugu izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a Slavonska
ravnica sukladno regulatornom okviru za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Pravilnicima, NN 96/17, 53/18,
91/19) te Ugovoru o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5765 potpisanim između LAG-a
Slavonska ravnica i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s
pripadajućim Aneksom br. 5765/1.

 

Strategija V2

Strategija

D 1. Popis naselja u LAG-u SR_V2

D 2. NATURA 2000 u LAG-u SR

D 3. SC1 LRS LAG-a SR_V2

D 4. SC2 LRS LAG-a SR_V2

D 5. SC1 LRS LAG-a SR_V2

 

Strategija V1

Strategija

Dodatak 1. Popis naselja u LAG-u SR

Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u SR

Dodatak 3. Razrada SC1 LRS LAG-a SR

Dodatak 4. Razrada SC2 LRS LAG-a SR

Dodatak 5. Kriteriji odabira PP LRS LAG-a SR

Dodatak 6. Popis sudionika u izradi LRS LAG-a SR

Dodatak 7. Struktura partnerstva LAG-a SR