Greška
  • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

Održana uvodna konferencija projekta "OAZA"-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne

oaza vodoravno2x

Dana 07. svibnja 2019. godine u Općini Vrpolje održana je uvodna konferencija projekta "OAZA"-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne.

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica", dok su partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod.

CILJ PROJEKTA:
Kroz zapošljavanje i edukaciju povećati konkurentnost 55 žena iz ciljane skupine na tržištu rada te doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i
kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području LAG Slavonska Ravnica.

CILJANA SKUPINA: Nezaposlene žene (55) niske obrazovne strukture, bez dovoljno znanja i kompetencija za uključivanje na tržište rada. Takvežene nerijetko imaju nisko samopouzdanje i motivaciju, što za posljedicu ima dugotrajnu nezaposlenost, nezainteresiranost za uključivanje udruštvena zbivanja u zajednici a sve to u konačnici vodi do porasta rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ovim projektom omogućit će imse uključivanje u tržište rada te osigurati prihodi koji će ublažiti rizik od siromaštva. Ujedno će ove žene biti aktivno uključene u lokalnuzajednicu kroz pružanje podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Kroz aktivnosti edukacije unaprijedit će svojekompetencije te i na taj način povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.

KRAJNJI KORISNICI: Osobe starije dobi i/ili osobe u nepovoljnom položaju (220) kojima će se kroz uključivanje u aktivnosti projekta povećati
kvaliteta života putem pomoći u održavanju kućanstva, osobne higijene, dostave namirnica i sl., ili pomoći u socijalnoj integraciji.
 
REZULTATI PROJEKTA:
1) 55 žena pripadnica ciljane skupine zaposleno na poslovima pružanja pomoći i podrške starijim osobama/osobama u nepovoljnom položaju na
području LAG SR;
2) 40 žena pripadnica ciljane skupine unaprijedilo svoje kompetencije kroz programe edukacije;
3) 220 krajnjih korisnika na području LAG SR koristi usluge potpore i podrške