Greška
  • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

Prva izmjena i dopuna 4. LAG Natječaja za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

LAG "Slavonska Ravnica" dana 07. lipnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Izmjene se vrše u tekstu natječaja gdje se pod naslovom 4. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE, točka 4.1 Podnošenje prijave projekta, dio teksta natječaja mijenja i glasi: Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 10. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 10. srpnja 2019. godine na adresu:

LAG „Slavonska Ravnica“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje

Također, vrši se izmjena Obrasca A. Prijavnog obrasca, pod točkom III. KRITERIJ ODABIRA, podnaslov III.1 OSTVARENI BROJ BODOVA. Tablica se nadopunjuje upisanim kriterijima odabira.

TEKST NATJEČAJA

LAG natječaj TO 1.1.3 LRS LAG SR V2

OBRAZAC A. PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac A. Prijavni obrazac V2