Greška
  • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

Konačna rang lista za T.O. 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 30.12.2019. godine donosi Konačnu rang listu zaTO 1.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan T.O 4.1.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji bili su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Konačnu rang listu možete pronaći u nastavku.

Konačna rang lista za T.O. 1.1.1