Greška
  • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

5. LAG Natječaj za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje

5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za

TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.02.2020. do 06.03.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.803.912,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.592,50 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti objavljeni termini održavanja.

Tekst natječaja:

LAG natječaj TO 1.1.4. LRS 2020

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. EVPG kalk web

Prilozi i izjave:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog_II.Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog_III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira prijekata

Prilog_V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Slavonska Ravnica

Prilog_VI. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog_VII. Izjava o nepostojanju sukoba interesa LAG-a Slavonska Ravnica

Prilog VIII. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstva- https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vodi%C4%8D-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR.pdf

Prilog_IX. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka LAG-u Slavonska Ravnica