Greška
  • Predložak za ovaj prikaz nije dostupan. Molimo kontaktirajte Site Administratora.

Konačna rang lista za T.O. 1.1.4

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" na sjednici Upravnog odbora održanoj 25.09.2020. godine donosi Konačnu rang listu za TO 1.1.4 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan T.O. 6.3.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji bili su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Konačnu rang listu možete pronaći u nastavku.

 

Konačna rang lista za T.O. 1.1.4